FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Det nyeste, der sker I foreningen, i Ågalleriet og i værkstedet! Du kan læse mere udførligt om begivenhederne i vores medlemsblad "Medlemsnyt" og under de forskellige punkter i menuen t.vMånedsnyt for april er udkommet med omtale af medlemsudstillingen i Ågalleriet og kulturcaféen senere på måneden. Download fra menuen til højre.

Efter veloverstået generalforsamling er det nu tid til at betale kontingent!

Det årlige kontingent andrager for tiden:
Parmedlemmer på samme adresse: 325 kr
Enkelt medlem: 220 kr
Unge under 25 år: 90 kr

ALLE INDBETALINGER
til kunstforeningen sker til foreningens konto: 6301 1591452.
HUSK at anføre medlemsnummer, navn og hvad det er, der betales.
(medlemsnummer først)

Referat fra generalforsamlingen og formandens beretning kan downloades fra menuen til højre.

Er du klar til medlemsudstillingen (30/3-13/4)? Læs mere under "udstillinger".
 

 


 Aprilnyt 2019 Aprilnyt 2019
Årsberetning 2018 Årsberetning 2018
Referat fra generalforsamling 2019 Referat fra generalforsamling 2019
Martsnyt 2019 Martsnyt 2019
Regnskab 2018 og budget 2019 Regnskab 2018 og budget 2019
Januarnyt 2019 Januarnyt 2019
Oktobernyt 2018 Oktobernyt 2018
Septembernyt 2018 Septembernyt 2018
Augustnyt 2018 Augustnyt 2018
Aprilnyt 2018 Aprilnyt 2018
Referat fra generalforsamling 2018 Referat fra generalforsamling 2018
Årsberetning 2017 Årsberetning 2017
NYT