FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Johanne Helga Heiberg Johansen