FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Anna Bystrup Jensen og Sarah Oakman udstiller keramik

"PÅ HINANDEN FØLGENDE
Noget kommer altid før noget andet.
Med udstillingen PÅ HINANDEN FØLGENDE har de to kunsthåndværkere, Anna Bystrup Jensen og Sarah Oakman, brugt progressionen som rettesnor i deres skabende proces. Med udgangs- punkt i de to ord, ”organisk” og ”gentagelse”, har deres æstetiske beslutninger og håndværksmæs- sige baggrunde taget dem i to vidt forskellige retninger, men med materialet som deres fælles sprog. Dette er blevet til to serier af keramiske værker, der med hvert deres formsprog fortæller om valg, fravalg og den bagvedliggende proces."

Download Anna Bystrup Jensens og Sarah Oakmans folder til med kunstnernes cv etc. i feltet til højre

Bystrup og Oakman: folder Bystrup og Oakman: folder
8-30/8: Anna Bystrup Jensen og Sarah Oakman