FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Peter Frimand arbejder med skulpturen som eksponent for en undersøgelse af rum, tid og sted.

Netop det stedsspecifikke har ligget som en præmis i hans praksis, med afsæt i en klassisk fremstilling af samspillet mellem objektet, den sociale kontekst og kroppen som tre ligeværdige greb, der flettes ind i hinanden.

Gennem de sidste år har forholdet mellem synlighed og usynlighed været et udgangspunkt for nye værker.

Ved at udfordre abstrakte begreber som tid og erindring, har han lavet værker, der fremstiller noget uafbilledligt, forestillet og imaginært, men dog tilstedeværende og virkeligt.

Fælles for værkerne er, at de undersøger forholdet mellem det der ses og det, der ikke ses. Det, der umiddelbart er foran beskueren og det, der fremtræder og kommer til syne for beskueren i mødet med værket.
På udstillingen i Ågalleriet vises nye og ældre værker udført i bl.a granit og bronze.

Peter Frimand er uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole i København og har modtaget Statens Kunstfonds 3-årige arbejdsstipendium

Lars Buchardts maleri lægger sig i forlængelse af bl.a. Guy Debords definition af emnet psykogeografi. Han fremstiller rum og arkitektur indfanget i flugt, irrationelle rum, i hvilke der benyttes flere perspektiver og synsvinkler; rum, der indeholder kaos.

Det er samtidig vigtigt at malerierne “går op”. Der skal fremstå en visuel helhed, der er umiddelbart slående. En færdig, afsluttet malerisk og taktil enhed. Værker udtrykker således et paradoks, fordi den menneskelige bevidsthed ikke kan rumme eller gengive enhed og helhed – omend det er det, vi traditionelt bilder os ind. Den slags ideer kan højst stables op som imponerende stilladser, der falder sammen. Det er det vilkår, der definerer vores fælles virkelighed.

I mange af malerierne kan man derfor opfatte konturer af ting som bygninger, rum, opstablinger, monumenter, hjørner, kældre, tårne, trapper, tunneller og korridorer, elevatorskakter – endeløs, ustabil og porøs arkitektur. Konturer af konstruktioner under konstant opbygning og afvikling.

Lars Buchardt er uddannet på Kunstakademiet i København.
1. - 22. juni: Peter Frimand & Lars Buchardt