FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Ole Broagers værker er ligefremme og meget lidt akademiske uden dog at tage afstand fra noget som helst. De er hæmningsløse på en blid fortællende måde. Han er ikke programmatisk. Han arbejder med kunst fordi det er muligt (af Erik Steffensen i teksten ”Flaskepost” fra bogen ”Broagers Billeder” 2004).
 
Med udgangspunkt i relativt konventionelle billedkomponenter, som forskyder sig ind i et forvandlingsrum af uventede begivenheder og tilstande, opstår udsagn, som besidder en lignende overrumplende billedmagi, som den vi til alle tider finder i eventyret. Broagers værker indeholder en dvælende træghed, og uden en god portion forestillingsevne er man ikke i stand til at navigere i dette landskab af subtile skift og særegne kontekster (af Thomas Bang i teksten ”En svaren igen fra et sært værksted …” fra bogen ”Broagers Billeder” 2004)
 
Ole Broager er billedhugger og grafiker. Han arbejder ofte med gips og træ, og med sten, beton og jern, samt med brug af ready mades (som hatte, frakker, og paraplyer). De grafiske værker kan være trykt på allerede bearbejdet papir som indpakningspapir, voksdug og tapeter. Af og til indgår tekst-fragmenter eller korte sætninger. Samspillet mellem billederne og sproget virker selvfølgeligt og enkelt, men rummer samtidigt et element af noget uvist - som om noget unddrager sig eller ikke helt vil makke ret.
  Farveholdning og billedverdener møder os direkte, på en gang engageret og ærligt. Og med blikket rettet mod en verden af fortælling og billedlighed – med både humor og alvor.
Mette SterupHansen.

2. - 23. marts Billedhugger og grafiker Ole Broager