FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Kort om Nina Maria Kleivan.

Født i Oslo. Bor og arbejder i København. Cand. phil fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, København. Bifagseksamen i kunsthistorie ved Københavns Universitet. Har deltaget på et stort antal separat og gruppeudstillinger i ind- og udland bl.a. Sophienholm (separat), Rønnebæksholm, Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal, Norge, Kunstmuseum Brundlund Slot (separat), Viborg Kunsthal (separat), Kulturhuset i Stockholm (separat) samt medkurateret flere store udstillingsprojekter i ind- og udland. Modtog 2010 Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Indkøbt af bl.a. Statens Kunstfond, Ny Carlsberg Fondet og Kastrupgård samlingen. Se komplet CV på ninakleivan.dk

Kendetegnende for Nina Maria Kleivans værk er ofte en meget personlig og fortællende tilgang. Ved at lade elementer fra vidt forskellige sammenhænge og betydningssfærer optræde side om side, skalere ting op og ned i størrelse og lave overraskende forskydninger i tid og rum udfordres vores vanlige forestilling om virkeligheden. Det ene øjeblik zoomes der helt ind på den mindste detalje, det næste øjeblik ser vi verden i fugleperspektiv. Den historie der fortælles, kan fortælles og forstås på utallige måder, fordi betydning, historieskrivning og identitet er størrelser, der er under stadig forandring og kan ses i uendelig mange perspektiver.

Udstillingen i Ågalleriet vil også tage udgangspunkt i disse tematikker og værkerne vil brede sig over diverse medier: maleri, porcelæn, serigrafi mm.
6. – 27. januar 2024: Nina Maria Kleivan