FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Finn Naur Petersen udstiller tegninger og tryk i ÅGALLERIET
Fra 3.-24. juni
Fernisering lørdag 3. juni kl. 14
Finn Naur Petersen skriver:
Mine papir arbejder er små intuitive øvelser. Stakke af papir bliver med små eller større greb påført forskellige farver eller former med blyant, akvarel m.v.
På skift passerer bunken af papir mit arbejdsbord utallige gange og hvert enkelt ark bliver påført nye processer der måske ender med i sidste arbejdsgang at blive en fuldbragt tegning. Øvelsen åbner op for det intuitive og en for holden sig til det eksakte på papirets flade. (Hvilket i øvrigt er meget modsat mit arbejde med mine rumlige installationer som kræver intens planlægning inden værkerne bliver udført og monteret på det gældende sted.)
De små formater gør processen overskuelig fra tanke til handling og stiller sig åbne (og sårbare) over for en hurtig beslutnings konsekvenser.
I ÅGALLERIET fine lokaler tænker jeg at et større antal af disse små tegninger vil komme til deres ret i en stram og konsekvent ophængning på en lige horisontal linje.
Tre større papir arbejder, udført i blyant og voks vil bryde og skabe en pause og kontrast til de små formater.
De grafiske arbejder har en stor plads i mit virke og er til dels også skabt under forhold der minder om de intuitive greb der kendetegner mine tegninger.
Dog kræver det meste grafik planlægning og styring, da langt flere processer griber ind i hinanden.
Jeg har valgt at udstille serien ”10 Arabiske eventyr”, som er trykt direkte fra sten og fotogravure plader.
Udstillingen er åben fra torsdag til søndag kl. 13-16
Gratis entre
3. - 24. juni: Grafiker Finn Naur Petersen