FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Hjørdis Haack
 
Naturen har altid været i mit fokus. Jeg er maler og er opvokset i Sverige med stærk tilknytning til Færøerne og Danmark, hvor mine forældre og familie kommer fra.
Mine lykkelige barndomsminder var, når vi vandrede i bjergene, fiskede fra klipperne eller var ude på havet i båd, eller sad på en sten langt inde i de stille svenske skove.
Naturen er næsten altid tilstede i mine malerier; mange gange som en konceptuel del, som jeg spiller op mod store, hvide flader. Noget ligger ovenpå og skjuler til dels landskabet. Hvor meget kan beskueren opfatte og forestille sig landskabet bagved?
 
I min kunstneriske praksis arbejder jeg mest med maleri. Jeg arbejder rent malerteknisk ud fra den figurative tradition. Mine malerier er nærmest fotografiske fra en vis afstand, men på nærmere afstand ser man tydeligt håndens arbejde.
Et af de gennemgående temaer i mine malerier er det konkrete maleri kontra det forestillende.
Jeg arbejder ofte med lærredets hvide flade sammen med det figurative motiv.
De tomme hvide konkrete flader interesserer mig lige så meget som det forestillende maleri.
Malerierne får mere karakter af objektmaleri.
Den hvide flade/det hvide rum. Forskellen mellem illusion og flade og gentagelser forstærker objektkarakteren af malerierne.
Det er en måde at male naturalistisk på en nutidig måde.
Forene det konkrete med det figurative.
8/8-29/8: Billedkunstner Hjördis Haack