FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Februar måneds udstilling består af værker fra samlingen:
både de værker, der er indkøbt i løbet af 2019 blandt de udstillende kunstnere, og udvalgte værker fra foreningens samling.
På den ene væg hænger de værker, der er til udlodning, dvs. de værker, man kan være så heldig at vinde til evigt eje, når lodtrækningen går i gang til generalforsamlingen.
På den anden væg hænger værker, som man kan låne til sin egen stue indtil næste generalforsamling.

Under hvert udlånsværk hænger en seddel, man kan skrive sig på, hvis man ønsker at låne værket - er der flere om buddet, vil der blive trukket lod til generalforsamlingen.

Medlemmer, som har lånt et værk ved sidste generalforsamling, skal huske at aflevere dette i Ågalleriet under den løbende udstilling, dvs inden 2/2. Der er åbent torsdag-søndag 13-16.
6/2-22/2: Indkøbte værker