FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Efter i mere end 20 år udelukkende at have arbejdet med store installationer satte sig jeg mig i 2003 for at lave den, for mig, mindst mulige skulptur. Det blev den lille 10 cm høje “Port” i bronze. Samtidig medførte det et skift i udtryk hvor den menneskelige skikkelse kom i spil. På det tidspunkt var jeg også kommet igang med udendørs udsmykninger, hvor værkerne var i jern, bronze og sten. Derfra har jeg arbejdet ad begge spor med mindre bronzeting og større installatoriske værker i mange materialer - ofte hentet direkte fra naturen. Materialer som i høj grad taler til sanserne.
7/9-28/9 Vibeke Glarbo